2016

Januarie 2016

20152017

3 Jy is my geliefde kind, oor jou verheug Ek My! Ds Gawie Coetzee Mat 3:13-17; Mark 1:9-11; Luk 3:21-22
10 Ds Gawie Coetzee Mat 4:1-11
17 Om besig te wees met die dinge van my Vader Ds Gawie Coetzee Lukas 2:34-35, 40-52
24 Jesus se intreepreek Dr Jannie Theron Lukas 4:14-22
31 Sien jy die ware Jesus? Dr Jannie Theron Lukas 4:21-30

Februarie 2016

7 Word soos Jesus  Dr Jannie Theron  Lukas 4:21-30
14 God se sorg en ons dankie-sê lewe  Dr Jannie Theron Deuteronomium 26:1-19
21 Doelgerig op pad Dr Jannie Theron Lukas 13:31-35
28 God verander ellende in oorvloed Dr Jannie Theron Jesaja 55:1-13

Maart 2016

6 Blydskap oor elke bekeerde sondaar Dr Jannie Theron Lukas 15:1-3; 11-32
13 Ek doen nuwe dinge! Dr Jannie Theron Jesaja 43:14-21
20 Jesus is die Koning wat doelbewus dien Dr Jannie Theron Lukas 19:28-40
25 Hoor jy ook die Paasfeesklokke? Dr Adré van den Berg   Filippense 2:1-11 & Kolosssense 1:1-29
God het ook jou met Homself versoen.
Jy is gevorm deur die kruis.
27 Wie is jy? Sal ek en jy aan óns “musiek” herken word? Dr Adré van den Berg 1 Korintiërs 15:1-20 & Johannes 1:19-34

April 2016

3 In Jesus se dood en opstanding gedoop Dr Johan Fourie Romeine 6:1-11
10 Stukkende, lekkende emmers Dr Jannie Theron Johannes 21:1-19
17 Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Dr Jannie Theron Johannes 10:22-30
24 Julle moet mekaar liefhê… Dr Jannie Theron Johannes 13:31-35

Mei 2016

1 Heilige Gees, vrede en geloof Dr Jannie Theron Johannes 14:23-29
8 Een … soos God … sodat die wêreld kan glo Dr Jannie Theron Johannes 17:20-26
15 God werk van binne af! Dr Jannie Theron Johannes 14:8-21
22 Dit wat ek dink bepaal hoe ek optree… Ds Johan Burger Deut. 6:4-9; Filippense 4:1-9;
Kolossense 3:1-2
29 Sefikeng-gemeente se besoek Ds Ntsimane Psalm 23

Junie 2016

5 ’n Stertswaaiende hondjie en ’n onbelangrike mens Dr Jannie Theron Lukas 7:11-17
12 Koekiediewe Dr Jannie Theron Lukas 7:36-49
19 Ds Johan Pieters Handelinge 12:6-18
26 Doelgerigte volgelinge van Jesus Dr Jannie Theron Lukas 9:51-62

Julie 2016

3 Gestuur met ’n boodskap Dr Jannie Theron Lukas 10:1-16
10 God as dirirgent van ons lewe Dr Jannie Theron Kolossense 1:1-14
17 God hou my daagliks in sy arms vas Dr Jannie Theron Kolosense 1:15-28
24 Wandel met God Dr Jannie Theron Kolossense 2:6-19
31 Word wat jy is! Dr Jannie Theron Kolossense 3:1-17

Augustus 2016

7 Voorbeeldige kerkgangers – of dalk nie? Dr Jannie Theron Jesaja 1:1,10-20
14 Dankbaarheid Dr Jannie Theron Deuteronomium 8:1-20
21 Meesterskilder skilder meesterstukke Dr Jannie Theron Jeremia 1:4-19
28 Dien in nederigheid Dr Jannie Theron Lukas 14:1,7-14

September 2016

4 Kruisdra Dr Jannie Theron Lukas 14:25-33
11 God gee tweede kanse! Gryp dit aan. Dr Jannie Theron 1 Timoteus 1:12-17
18 Bid… rustigheid en stilte…toewyding…redding Dr Jannie Theron 1 Timoteus 2:1-7
25 Op julle merke … gereed… gaan Dr Jannie Theron en 1 Timoteus 6:6-19
Jan Celliers Seniorkoor

Oktober 2016

2 Die ware godsdiens: God begenadig mense en stuur hulle uit. Dr Jannie Theron Klaagliedere 1:1-6; 5:1-22
9 “Blom waar jy geplant is” Ds Sunell Theron Jeremia 29 vers 1-14
16 ’n God wat oortredings vergewe! Dr Jannie Theron Jeremia 31:27-34
23 God sorg! Dr Jannie Theron Joël 2:21-32
30 Skep moed! Dr Jannie Theron Haggai 1:1-2:9

November 2016

6 Vrygespreek omdat ons glo Dr Jannie Theron Habakuk 1:1-4; 2:1-4 Romeine 1:17;
Galasiërs 3:11; Hebreërs 10:38
13 Kersoptrede Lindenkoor Dr Jannie Theron Duncan Fourie en Gert Potgieter: klavier
20 Christus die Koning – ’n Vreemde Koning Dr Jannie Theron Christus die Koning – ’n Vreemde Koning
Ons Kerssangdiens Olv Evelyn Ferreira; Klokkespel: Gottfried Schiele
 27 Wees gereed! Dr Jannie Theron Matteus 24:36-43

Desember 2016

4 Kersfees, hemel en slakke Dr Jannie Theron Matteus 3:1-12
11 Geloof vs twyfel Dr Jannie Theron Mattheus 11:2-11
18 Hy was een van ons Dr Jannie Theron Mattheus 1:18-25
25 Lig vir die wêreld Dr Jannie Theron Johannes 1:1-14
Advertisements