Fireflies@Lighuis:

Die Fireflies.

Ons senior jeug is ook weer vol aan die gang, en hulle het onlangs vir hulself ‘n nuwe naam gekies “Die Fireflies” en is tans ook besig om vir hulself n jeug kamer voor te berei in die voorportaal van die Vryburgersaal waar hulle Sondae middae om 17:00 bymekaar kom vir ‘n jeug program wat onder andere insluit, Bybel studie, braai en speletjies.

Alle kinders is welkom om by hulle aan te sluit.

Advertisements

2 responses to “Fireflies@Lighuis:

  1. Dr. Dawie Kriel

    Verskaf asseblief aan my ‘n e-posadres van die Kerkkantoor van die N.G. Kerk Linden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s