Geskiedenis 1905-1936

Die jare voor Lindengemeente

Sedert 1905 is pogings aangewend om ‘n selfstandige gemeente noordwes van Johannesburg te stig om die uitgestrekte landelike gebied te bedien. Eers baie jare later op 24 Mei 1921 is Watervalgemeente van die moedergemeente Langlaagte afgestig. Die eerste leraar was ds JT Maartens (1921 – 1927). Hy is opgevolg deur ds CA van der Merwe.

Kenmerkend van die beginjare was die skreiende armoede en verwaarlosing. Dit was die nagevolge van die:

  • Anglo-Boere-oorlog wat die lewe van die Afrikaner nog tot diep in die dertigerjare getref het;
  • spanning as gevolg van die Eerste Wêreldoorlog;
  • staking van 1922;
  • die depressie vroeg in die dertigerjare.

Dié moeilike jare het hoë eise gestel. Die eerste leraar het net ‘n trapfiets gehad om sy gemeentelede in die uitgestrekte gebied te besoek. Met baie harde werk het hy in sy dienstermyn daarin geslaag om £1 000 vir ‘n kerkboufonds in te samel.

Ds Van der Merwe het die werk voortgesit en die hele gemeente het hulle op kerkbou toegespits. Eers op 23 Februarie 1929 – agt jaar na die stigting van die gemeente – kon die Waterval-kerkgebou van £6 200 sonder enige skuld ingewy word. In 1936 is ‘n pyporrel teen ‘n koste van £900 geïnstalleer. Hierdie prestasie van die gemeente het die Johannesburgse stadsraad aangespoor om die eerste teerstrate, elektriese krag, water en sanitêre geriewe in die omgewing aan te lê. Die eertydse myndorpie het tot ‘n moderne voorstad van Johannesburg ontwikkel.

Die gemeente het stoflik en geestelik vooruitgegaan, en die getalle het so gegroei dat twee dogtergemeentes spoedig afgestig is: Linden in 1936 en Westdene in 1938. Greymont is ook gedurende die tyd afgestig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s