Staan Saam

“Staan Saam” is ʼn Christelike brosjure met ʼn interessante geestelike boodskap.

“Kom ons staan saam”.

Jy kan nie met een steen n huis bou of met een soldaat n oorlog wen nie. Ons het mekaar in alle opsigte nodig. Die Here het ons so gemaak dat ons aangewese is op mekaar. Daarom moet ons as lidmate in hierdie gemeente op elke terrein saamstaan.
“Ons is lede van dieselfde liggaam (Ef 4:25)
“Ons is almal van dieselfde Gees deurdrenk (1Kor 12:13)
Kom ons tree dan so op en “Staan Saam” en maak n verskil in ons gesin, ons genmeenskap, en ons gemeente.
Kom ons word weer sout vir die aarde en lig vir die wereld rondom ons.

Dankie dat jy saam met ons staan.
Jy het n baie spesiale plek en taak in hierdie gemeente.
Ons het jou nodig, ons bid vir jou en is lief vir jou.

Ons tweede deel van “Staan Saam” is;

“Kom Saam”

Die Bybel beklemtoon die saamkom van gelowiges. Die tabernakel in die woestyn, die tempel in die Ou Testament, die kerk in die Nuwe Testament, dis almal plekke wat saamkom en saam ontmoet met die Here.

“Ek sal die Here prys in die samekoms van die gemeente (Ps: 26:12)

“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie (Heb:10:25)

Die Here wil hê ons moet saamkom, daarom beloof Hy; “Waar twee of meer in My naam vergader, daar is Ek by hulle” (Mt:18:20).

Deel drie: “Bring Saam”

Daar is vandag meer mense buite die kerk as binne. Ons moet hulle gaan haal en saambring sodat hulle deel kan wees van die koningkryk van God.

“Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en verlamdes hierheen” (Lk 14:21-23)

“Mense het n verlamde man na Hom toe gebring, Vier van hulle het hom gedra” (Mk 2:3-4)

Deel vier  “Bind Saam”

Ons mag nie los van mekaar staan nie. Ons is aan mekaar verbind deur n onverbreekbare band (verbind>verband>verbond)

“Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei” (Kol:2:19)

“Liefde is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind” (Kol: 3:14)

Deel vyf: “Werk Saam”

Ons gemeente is soos ons liggaam, waar elke lid n bepaalde funksie en plek het en waar elkeen saam werk aan die opbou van die hele liggaam.

“Die verskillende liggamsdele pas bymekaar en vorm saam n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die hele liggaam homself op in liefde” (Ef: 4:16)

Daar moet n samewerking en harmonie wees tussen al die liggaamsdele:

“Die oog kan nie vir die hand sê: ek het jou nie nodig nie.

Die kop kan weer nie vir die voete sê: ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik..” (1Kor:12:21-22)

Deel ses: Bid Saam:

Daar lê krag in gesamentlike gebed, n krag wat die Here self daaraan verleen:

“As twee van julle op die aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry” (Mt 18:19)

Waarom bid ons dan nie baie meer saam nie.?

Deel sewe: Sing Saam.

Een van die wonderlikste maniere om die Here te loof is met ‘n lied, want ‘n lied kom uit jou hart.

Daar is ‘n wonderlike skat van liedere wat oor eeue saamgestel is, Ken dit en sing dit.

“Ek wil tot eer van die Here sing so lank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is”

(Ps 104:33)

Deel Agt: Dra saam.

‘n Gewig wat vir een persoon te swaar is, word maklik deur twee of drie gedra. Gedeelde smart is ‘n halwe smart.

“Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus”

(Gal: 6:2).

Deel Nege: Bou saam.

Dit is makliker om ‘n breker te wees as ‘n bouer. Daar is genoeg brekers in hierdie wereld. Ons soek bouers wat saam met ons sal bou.

“Hulle het gêse, kom ons bou! en hulle het die goeie werk aangepak”

(Neh 2:18)

“Ek het my volle gewig ingegooi by die bouwerk”

(Neh 5:16)

Deel Tien: Stry Saam.

“Ons stry nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wereld, teen elke bose gees in die lug” Ef6:12.

Hierdie stryd kan ons nie alleen stry, elkeen in eie krag nie.

Ons het mekaar se onderstening, hulp, liefde, simpatie, bemoediging, raad en voorbidding nodig.

“Ek versoek julle dan dringend…Stry saam met my” Rom15:30.

En hiermee ons 11 de en laaste deel “Wen Saam”

Ons oorwinning is gewaarborg, want Christus het oorwin, en Hy maak ons ook oorwinnaars.

“Hou moed Ek het die wereld klaar oorwin” Joh 16:33

In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaarsdeur Hom wat vir ons lief is

Rom 8:37

“Ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus”

1 Kor 15:57.

Kom ons stel ons kerk en gemeente as doel, hier aan die begin van n nuwe millenium, om met die hulp van die Here ‘n gesamentlike krag te wees teen al die verdeeltheid, hartseer en pyn, en die verwarring en onsekerheid wat daar in die wereld rondom ons is.

Dankie dat jy as gemeentelid saam met ons staan.

Jy het ‘n baie spesiale taak in hierdie gemeente.

Ons het jou nodig.

Ons bid vir jou.

Ons is lief vir jou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s